πολιτική γελοιογραφία, Σχόλιο επικαιρότητας

Απλά μαθήματα οικονομικών…

 «Σταθερή αξία» και σ΄αυτή τη συμφωνία η λιτότητα!!!

Πλεονάσματα 3,5% έως το 2022 και 2,2% έως το 2060.

REAL291116