#ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΠΌ ΤΑ ΛΙΝΤΛ…

Θέλω να ταράξω λίγο τα νεύρα σας με τη βοήθεια μιας είδησης που μάλλον πέρασε στα ψηλά….
Την ίδια στιγμή που ανακοινώθηκαν τα ψίχουλα της αύξησης του κατώτατου μισθού, βγήκε και αυτό…

Μετά από προσφυγή του ευρωβουλευτή Νότη Μαριά, το ΣΤΕ αποφάσισε ότι είναι ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ η φορολόγηση της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι Ευρωβουλευτές από το Ε.Κ. είτε στην Ελλάδα, είτε στις Βρυξέλλες.

Και κάπως έτσι ακυρώθηκε η μη δημοσιευθείσα ακόμη σε ΦΕΚ, σχετική πράξη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία στηριζόμενη σε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έθετε θέμα φορολόγησης των Ελλήνων ευρωβουλευτών αλλά και υποχρέωσης καταβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Στο σκεπτικό της απόφασης, το οποίο καταργεί στην πράξη η ίδια η πραγματικότητα με τη σύλληψη και προφυλάκιση της Εύας Καϊλή, αναφέρουν ότι « η καταβαλλόμενη στον Ευρωβουλευτή αποζημίωση συνιστά εγγύηση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας του, διασφαλίζει δε πρωτίστως ότι ασκεί την εντολή του χωρίς να δεσμεύεται από οδηγίες – εντολές, δεδομένου ότι, ενόψει του ικανοποιητικού ύψους της, τον καθιστά λιγότερο ευάλωτο-εκτεθειμένο σε έξωθεν παρεμβάσεις προς εξυπηρέτηση ιδιοτελών οικονομικών συμφερόντων και εντεύθεν προτάσεων οικονομικών συναλλαγών με αυτόν.

Ζουν εδώ μαζί μας τα μέλη του ΣΤΕ ή έχουν δικό τους «πλανήτη»; 

Δείτε λιγότερα