Ένα σκίτσο για τον #Ερημίτη / Κέρκυρα!!!

Realnews 04.10.2020