Κεραμιδέως στο κεφάλι της εκπαίδευσης… #art #Κεραμέως #εκπαίδευση