πολιτική γελοιογραφία, REAL NEWS

#Βερολίνο #Λιβύη

πολιτική γελοιογραφία, Σχόλιο επικαιρότητας

Κούλα μ΄ ακούς;😂

editorial cartoon, πολιτική γελοιογραφία, REAL NEWS

Donald-Joker-Trump #joker #trump

πολιτική γελοιογραφία, REAL NEWS

#Ανθρώπινα #Δικαιώματα

REALNEWS 15.12.19
πολιτική γελοιογραφία

Social media and kids

πολιτική γελοιογραφία, REAL NEWS

my SMILE market

Realnews 09.03.2019