πολιτική γελοιογραφία, Σχόλιο επικαιρότητας

SPECIAL PRIZE / the 14th International Cartoon Contest SYRIA 2018.

 

SPECIAL PRIZE / the 14th International Cartoon Contest SYRIA 2018.
music is life

 

Louis Armstrong

Louis Armstrong

Dimitris Georgopalis-Greece

 

http://www.raedcartoon.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2373:%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86&catid=26:2010-03-06-11-51-27&Itemid=178