πολιτική γελοιογραφία, REAL NEWS

#2021gr #Ελλάδα2021

Realnews 16.02.2020
πολιτική γελοιογραφία, REAL NEWS

#MORIA #EUROPE

πολιτική γελοιογραφία, REAL NEWS

#Βερολίνο #Λιβύη

editorial cartoon, πολιτική γελοιογραφία, REAL NEWS

Donald-Joker-Trump #joker #trump

πολιτική γελοιογραφία, REAL NEWS

#Ανθρώπινα #Δικαιώματα

REALNEWS 15.12.19
πολιτική γελοιογραφία, REAL NEWS

my SMILE market

Realnews 09.03.2019