ΕΙΔΗΣΕΙΣ, REAL NEWS

World Press Cartoon

I just received them…

Two of my cartoons are included in World Press Cartoon catalog this year. One of them managed to get honorable mention in the category of gag cartoons🤩😎🤪

editorial cartoon, πολιτική γελοιογραφία, REAL NEWS

Λίπασμα για την Ανάπτυξη

editorial cartoon / Realnews 6.7.19