πολιτική γελοιογραφία, REAL NEWS

#τσιγάρο_έξω

Το πάθος για τη Ρουφηξιά είναι δυνατότερο απ όλα τα κελιά…

πολιτική γελοιογραφία, REAL NEWS

#SYRIAwar #trump #erdogan #kurds

Created on October 9th and published on October 13th(today) in the newspaper «Realnews»