ΕΙΔΗΣΕΙΣ, Σχόλιο επικαιρότητας

«I Can’t Breathe» Cartoon Exhibition in Tehran